Seoses Eesti Raadio kaebusega 10.01.2001 ja võttes aluseks konkurentsiseaduse § 39 alustas Konkurentsiamet peadirektori asetäitja 22.01.2001 käskkirja nr 1-A kohaselt juhtumi 01/01 menetlemist eesmärgiga kontrollida Eesti Ringhäälingu Saatekeskuse AS tegevuse vastavust konkurentsiseaduse §-le 14. Väidetav konkurentsiseaduse rikkumine seisnes uue hinnakujundusmetoodika rakendamises ja selle alusel kehtestatud kõrgetes teenuse hindades.
Juhtumi menetlemise käigus selgus, et Eesti Ringhäälingute Saatekeskuse AS ei ole oma tegevusega 2001. aastal kuritarvitanud oma kaubaturgu valitsevat seisundit ega rikkunud loomulikku monopoli ja olulist vahendit omava ettevõtja kohustusi. Juhtumi menetlemine lõpetati Konkurentsiameti peadirektori asetäitja 30.01.2002 otsusega nr 6-L õiguserikkumise mittetuvastamisega.

Tagasi