Vastavalt Konkurentsiameti peadirektori asetäitja 11.05.2001.a käskkirjale nr 14-A menetles Konkurentsiamet juhtumit nr 14/01 Saku Õlletehase AS-i 27.04.2001.a avalduse alusel. Menetlemise eesmärgiks oli uurida konkurentsiseaduse § 18 lg 1 p 2, mis käsitleb eri- või ainuõigust või loomulikku monopoli omava ettevõtja kohustust tagada majandusarvestuse läbipaistvus ning avalikustada kulutused tarbijatele ja nende esindajatele, täitmist AS Saku Maja poolt.

Juhtumi nr 14/01 menetlemine lõpetati Konkurentsiameti peadirektori asetäitja 07.01.2002.a otsusega nr 3-L õiguserikkumise tuvastamise kohta. Õiguserikkumine seisnes AS-i Saku Maja poolt tarbijatele 1999.a kulutuste avalikustamata jätmises ja 2000.a kulutuste ebapiisavas mahus avalikustamises.

Tagasi