Vastavalt Konkurentsiameti peadirektori asetäitja 02.03.2001 käskkirjale nr 5-A kontrolliti konkurentsi olukorda kaabellevi kaubaturgudel Tallinnas. Juhtumi menetlemine lõpetati Konkurentsiameti peadirektori 15.10.2001 otsusega nr 37-L seoses õiguserikkumise mittetuvastamisega.

Tagasi