Vastavalt Konkurentsiameti peadirektori 28.09.2000.a. käskkirjale nr 22-a alustati juhtumi nr 22/00 menetlemist seoses AS VTÜ Varumise poolt 22.09.2000 esitatud kaebusega. Uuriti Viljandimaa Kaupmeeste Seltsi liikmete tegevust leiva- ja saiatoodete jaemüügiturul Viljandi linnas ning nende tegevuse vastavust konkurentsiseadusele.

Menetluse käigus selgus, et Viljandimaa Kaupmeeste Seltsi asutanud ettevõtjate koosolekul 06.05.2000.a. sõlmitud kokkuleppe ja sellele järgnenud ettevõtjate kooskõlastatud tegevuse eesmärk oli takistada leiva- ja saiatoodete müüki Viljandi turul, mis on konkurentsivabadust kahjustav tegu ning seega KonkS § 4 lg 1 p 4 ja 8 kohaselt keelatud.

Juhtumi nr 22/00 menetlemine lõpetati Konkurentsiameti peadirektori asetäitja 31.10.2001 otsusega nr 39-L, millega tehti kohustusliku ettekirjutus 14-le ettevõtjale mitte keelduda leiva- ja saiatoodete jaemüügist põhjusel, et nende tootjad müüvad oma tooteid ka teistes Viljandi linna müügikohtades, kas ise või vahendajate kaudu.

Tagasi