Vastavalt Konkurentsiameti peadirektori 23.08.2000 käskkirjale nr 18-a uuriti konkurentsiolukorda sadamateenuste kaubaturul ning kontrolliti nimetatud kaubaturul osalejate tegevuse vastavust konkurentsiseadusele. Uuringu käigus analüüsiti konkurentsiolukorda Eesti sadamateenuste kaubaturul üldiselt.

Konkurentsiamet ei ole turu-uuringu raames menetlenud ühtegi konkreetset võimalikku konkurentsiseaduse rikkumist. Kõiki konkreetseid võimalikke õiguserikkumisi, nii kaebuse alusel kui ka omal initsiatiivil alustatuid või alustatavaid, menetletakse eraldi juhtumite raames. Lähtudes eeltoodust lõpetati juhtumi menetlemine Konkurentsiameti peadirektori 12.10.2001 otsusega nr 36-L õiguserikkumise mittetuvastamisega.

Tagasi