Vastavalt füüsilise isiku 13.03.2001. a avaldusele uuriti peadirektori 23.03.2001. a käskkirja nr 8-A kohaselt Põlvamaa maakorraldusettevõtja AS-i Elker RMT võimalikku turguvalitseva seisundi kuritarvitamist konkurentsiseaduse § 14 tähenduses ning kontrolliti võimaliku kokkuleppe olemasolu kaubaturgude jagamiseks (konkurentsiseaduse § 4 lg 1 p 3) maakorraldusega tegelevate AS-i Elker RMT, OÜ A. ja O. Maamõõdubüroo ning OÜ Kaar AT vahel.

Menetlemise käigus AS-i Elker RMT turguvalitsevat seisundit ega kokkulepet kaubaturgude jagamiseks nimetatud ettevõtjate vahel ei tuvastatud. Juhtumi menetlemine lõpetati Konkurentsiameti peadirektori asetäitja 03.10.2001. a otsusega nr 35-L seoses õiguserikkumise mittetuvastamisega

Tagasi