Konkurentsiamet alustas peadirektori asetäitja 29.03.2001. a käskkirjaga nr 12-A juhtumi menetlemist, Tallinna Halduskohtu 12.03.2001.a otsuse, haldusasjas nr 3-392/2001 täitmiseks ning TÜ E-Piim 07.07.2000. a avalduse alusel Estover Kaubanduse AS vastu väidetavalt kõlvatu konkurentsi tunnustega tegevuse, s.o tähise PÕLTSAMAA JUUST kasutamise oma juustupakendil, lõpetamiseks ja edaspidiseks õiguserikkumise ärahoidmiseks.

Vastavalt konkurentsiseaduse § 39 lg 3 on asjast huvitatud kolmandatel isikutel või nende esindajatel õigus esitada oma kirjalik seisukoht juhtumi kohta kahe nädala jooksul peale käesoleva teate ilmumist aadressil Kohtu 8, 15184 Tallinn, võtta ühendust e-posti aadressil compet@konkurentsiamet.ee või tel 6113949.

Tagasi