Konkurentsiamet alustas peadirektori asetäitja 09.08.01 käskkirja nr 17-a kohaselt menetlust AS-i Termoil 07.08.01 kaebuse alusel, milles väidetakse, et AS-i Termoil poolt AS-le Tallinna Sadam tasutavad kasutusõiguse tasumäärad on kõrgemad kui tasumäärad, mis kehtivad teistele Muuga sadamas sarnastel tegevusaladel tegutsevatele ettevõtjatele, mistõttu AS Tallinna Sadam on loomulikku monopoli omava ettevõtjana turguvalitsevat seisundit kuritarvitanud.

Vastavalt konkurentsiseaduse § 39 lg 3 palub Konkurentsiamet asjast huvitatud kolmandatel isikutel või nende esindajatel, kellel on asjakohast teavet, saata see kirjalikult soovitavalt kahe nädala jooksul peale käesoleva teate ilmumist aadressil Kohtu 8, 15184 Tallinn või võtta telefoni teel ühendust juhtumi vastutava täitjaga telefonil 6 113 945 või e-maili aadressil compet@konkurentsiamet.ee

Tagasi