Vastavalt Konkurentsiameti peadirektori 21.09.2000 a käskkirjale nr 19-a uuriti konkurentsi olukorda teede ehituse ja remondi kaubaturul ning kontrolliti nimetatud kaubaturul osalejate tegevuse vastavust konkurentsiseadusele. Menetlemise käigus uuritud kaubaturul osalejate tegevuses konkurentsiseaduse rikkumist ei tuvastatud. Juhtumi menetlemine lõpetati Konkurentsiameti peadirektori asetäitja 27.06.2001. a otsusega nr 31-L seoses õiguserikkumise mittetuvastamisega.

Tagasi