Vastavalt Tänavapuhastuse ASi 06.10.2000 avaldusele uuris Konkurentsiamet peadirektori 16.10.2000 käskkirja nr 23-a kohaselt võimalikku konkurentsiseaduse rikkumist OÜ Tiimust poolt. Väidetavalt oli OÜ Tiimust pakkunud Tänavapuhastuse AS-ile kõlvatut konkurentsi, kuritarvitades konfidentsiaalset teavet ning kasutades ära Tänavapuhastuse ASi töötajaid konkurentsieeliste saamiseks, mistõttu tema tegevus oli vastuolus konkurentsiseadusega. Uuringu käigus selgitati välja, et OÜ Tiimust ei ole osutanud Tänavapuhastuse AS-ile kõlvatut konkurentsi konkurentsiseaduse § 28 lg 1 p-de 3 ja 4 tähenduses.

Juhtumi menetlemine lõpetati Konkurentsiameti peadirektori 13.06.2001.a otsusega nr 30-L seoses õiguserikkumise mittetuvastamisega.

Tagasi

BODY>