Vastavalt Konkurentsiameti peadirektori 29.03.2001.a käskkirjale nr 11-A uuriti AS Eesti Telefon tegevuse vastavust konkurentsiseaduse § 28 lg 1 p 1. Uuringu käigus selgitati välja, et AS Eesti Telefon 01.03.2001.a teade oma võrgus riigisisese kaugekõne ja kohaliku kõne hinna ühtlustamise kohta ei sisaldanud eksitavat teavet ning ei olnud seega vastuolus konkurentsiseaduse § 28 lg 1 p 1. Juhtumi menetlemine lõpetati Konkurentsiameti peadirektori 06.06.2001.a otsusega nr 28-L seoses õiguserikkumise mittetuvastamisega.

Tagasi

DY>