Konkurentsiamet alustas peadirektori 13.06.2001 käskkirja nr 15-A kohaselt juhtumi nr 15/01 menetlemist seoses sellega, et Saku Õlletehase AS on mineraalvee Vichy Classique 1,5 l pudelil etiketile trükkinud jaemüügihinna 9.90, mistõttu on võimalik, et tema tegevus on vastuolus konkurentsiseadusega.

Vastavalt konkurentsiseaduse § 39 lg 3 palub Konkurentsiamet asjast huvitatud kolmandatel isikutel või nende esindajatel, kellel on asjakohast teavet, saata see kirjalikult soovitavalt kahe nädala jooksul peale käesoleva teate ilmumist aadressil Kohtu 8, 15184 Tallinn või võtta ühendust juhtumi vastutava täitjaga telefonil 6113964 või e-posti aadressil compet@konkurentsiamet.ee

Tagasi

A>