Vastavalt OÜ Analiit-AA 14.04.2000 avaldusele uuris Konkurentsiamet peadirektori asetäitja 27.04.2000 käskkirja nr 11-a kohaselt AS-i Petkam tegevust vedelkütuse nõuetekohasuse tõendamisteenuse ostmisel ja nimetatud teenust pakkuvatest ettevõtjatest üksnes SGS Eesti AS aktsepteerimise põhjusi.

Uuringu käigus selgitati välja, et AS Petkam ja SGS Eesti AS vaheline kokkulepe ei olnud vastuolus konkurentsiseaduse § 4 lg 1 p-s 4 sätestatuga.

Juhtumi menetlemine lõpetati Konkurentsiameti peadirektori 16.05.2001. a otsusega nr 23-L seoses õiguserikkumise mittetuvastamisega.

Tagasi