OÜ Avoterm suulise kaebuse ning 15.12.2000 Karksi-Nuias toimunud suulise arutelu kokkuvõtte ja sellele lisatud materjalide alusel alustas Konkurentsiamet juhtumi 26/00 menetlemist eesmärgiga kontrollida konkurentsi olukorda Karksi-Nuias soojusenergia tootmisel ja müügil.

Juhtumi menetlemisel selgus, et ajalehes Sakala 11.10.2000 ja 12.10.2000 artiklites avaldatud AS Textuur juhataja arvamused OÜ Avoterm kohta ei ole kvalifitseeritavad konkurentsiseaduse § 28 lg 1 p 2 kohaselt seaduserikkumisena, kuna puudub teokoosseisu obligatoorseks tunnuseks olev levitatava valeteate ebatõesus. AS Textuur pakub tarbijatele sooja lõppmüügihinnaga tunduvalt odavamalt, kui on OÜ Avoterm baashind. Samuti ei tegutsenud AS Textuur artiklite avaldamise ajal samal kaubaturul, kui OÜ Avoterm s.o soojusenergia tootmise ja müügi kaubaturul Karksi-Nuias.

Juhtumi menetlemine lõpetati Konkurentsiameti peadirektori 24.05.2001 otsusega nr 26-L seoses õiguserikkumise mittetuvastamisega.

Tagasi