Vastavalt Konkurentsiameti peadirektori 03.08.2000 käskkirjale nr 16-A uuriti Autoettevõtete Liidu tegevust liinilubade taotluste menetlemisel ja AS SEBE hinnakujundust seoses täiendavate autobussiliinide avamisega FIE Jane Antoni poolt. Uuringu käigus selgitati välja, et Autoettevõtete Liit ei ole liinilubade taotluste menetlemisel konkurentsiseaduse subjektiks ning et AS SEBE tegevus ei olnud vastuolus konkurentsiseaduse § 14 p-s 1 sätestatuga. Juhtumi menetlemine lõpetati Konkurentsiameti peadirektori asetäitja 27.04.2001.a otsusega nr 22-L seoses õiguserikkumise mittetuvastamisega.

Tagasi