Konkurentsiameti peadirektori asetäitja 06.03.2001 käskkirja nr 6-A alusel viidi läbi juhtumi 06/01 menetlemine, mille eesmärgiks oli kontrollida AS Eesti Telefon võrgus riigisiseste kaugekõnede ja kohalike kõnede hindade ühtlustamise tulemusena võimalikku konkurentsivabaduse piiramist ning AS-i Eesti Telefon kui kaubaturgu valitseva ettevõtja seisundi kuritarvitamist. Juhtumi 06/01 menetlemine lõpetati peadirektori asetäitja 24.04.2001 otsusega nr 20-L õiguserikkumise tuvastamise kohta. Õiguserikkumine seisnes AS Eesti Telefon poolt ebaõiglaste hinnakujundamise tingimuste, s.o oma statsionaarse telefonivõrgu vahendusel osutatava võrgusiseste kõnede teenuse keskmise hinna olulises tõstmises alates 01.04.2001.a.

AS-le Eesti Telefon tehti kohustuslik ettekirjutus lõpetada õiguserikkumine, s.o mitte rakendada oma võrgus ühtsele võrgusisesele kõneteenusele täistariifi 34 senti/minut, soodustariifi 28 senti/minut ja öötariifi 14 senti/minut (koos käibemaksuga) alates 01.04.2001.a, vaid rakendada samast ajast samale teenusele 01.04.2001.a kehtestatutest madalamat hinda, lähtudes õiglasest hinnakujundusest, väljakujunenud proportsionaalsetest suhetest hinnatõusu ja tarbijahinna kasvutempo vahel ning omakapitali puhastulukuse aktsepteeritavast tasemest majanduses. Ettekirjutuse täitmise tähtajaks määrati üks kuu, arvates otsuse kättesaamisest.

Tagasi

();">Tagasi