Seoses AS Uninet ja Levicom BroadBand OÜ 19.02.2001 kaebusega ning võttes aluseks konkurentsiseaduse § 39 lg 1 p 1, alustas Konkurentsiamet peadirektori asetäitja 01.03.2001 käskkirjaga nr 4-A juhtumi 04/01 menetlemist eesmärgiga kontrollida konkurentsiseaduse võimalikku rikkumist AS EMT poolt.

Juhtumi menetlemisel selgus, et AS-l EMT ei ole võrgutoodet ISDN PRI 2Mbit. EMT osutab suurklientidele kõneteenust mobiiltelefonilt kodukeskjaamaleja kodukeskjaamalt kliendi mobiiltelefonile ning on selleks rentinud AS-lt Eesti Telefon 2Mbit ühendused klientidele juurdepääsu loomiseks telekommunikatsioonivõrgule. Seega ei muudetud mobiilvõrku telefonivõrguks AS EMT poolt nagu oli väidetud kaebuses. Samuti ei tuvastatud menetlemise käigus AS-i EMT, kui mobiiltelefoniteenuse kaubaturgu valitseva ettevõtja poolt klientidele kõneteenuse müüki alla omahinna.

Juhtumi menetlemine lõpetati peadirektori 21.05.2001 otsusega nr 24-L õiguserikkumise mittetuvastamisega.

Tagasi

i