Konkurentsiamet alustas peadirektori asetäitja 04.04.2001 käskkirjaga nr 13 –A juhtumi nr 13/01 menetlemist, eesmärgiga analüüsida konkurentsi olukorda kinnisvara teenuste kaubaturul ning kontrollida kaubaturul osalejate tegevuse vastavust konkurentsiseadusele.

Vastavalt konkurentsiseaduse § 39 lg 3 palub Konkurentsiamet asjast huvitatud kolmandatel isikutel või nende esindajatel, kellel on asjakohast teavet, saata see kirjalikult soovitavalt kahe nädala jooksul peale käesoleva teate ilmumist aadressil Kohtu 8, 15184 Tallinn või võtta ühendust juhtumi vastutava täitjaga telefonil 6 113957 või e-posti aadressil compet@konkurentsiamet.ee

Tagasi

P>