Konkurentsiamet alustas peadirektori 23.03.2001 käskkirja nr 8-A kohaselt menetlust eraisiku avalduse alusel, milles viidatakse võimalikule kaubaturgude jagamisele maamõõtjate vahel Räpina linna ümbruskonnas ja palutakse algatada menetlemine seoses kaubaturgu valitseva seisundi võimaliku kuritarvitusega AS-i Elker RMT poolt.

Vastavalt konkurentsiseaduse § 39 lg 3 palub Konkurentsiamet asjast huvitatud kolmandatel isikutel, kellel on asjakohast teavet, sh neil, kellel, vastuseks pöördumisele maamõõtja poole sooviga tellida maaüksuse mõõtmist Põlvamaal, soovitati tegevuspiirkondade jaotuse tõttu pöörduda teise maamõõtja poole, teatada sellest kirjalikult soovitavalt kahe nädala jooksul peale käesoleva teate ilmumist aadressil Kohtu 8, 15184 Tallinn, e-posti aadressil compet@konkurentsiamet.ee või võtta ühendust telefonil 611 3956.

Tagasi

/P>