Konkurentsiamet alustas peadirektori 29.03.2001 käskkirja nr 11-A kohaselt menetlust Levicom BroadBand OÜ ja AS Uninet 19.03.2001 avalduse alusel, milles väidetakse, et AS Eesti Telefon 01.03.2001 avaldatud teave 01.aprillist 2001 kehtima hakkavate sideoperaatorite võrkude vaheliste kõnede hindade kohta on eksitav.

Vastavalt konkurentsiseaduse § 39 lg 3 palub Konkurentsiamet asjast huvitatud kolmandatel isikutel või nende esindajatel, kellel on asjakohast teavet, saata see kirjalikult soovitavalt kahe nädala jooksul peale käesoleva teate ilmumist aadressil Kohtu 8, 15184 Tallinn, e-posti aadressil compet@konkurentsiamet.ee või võtta ühendust telefonil 6 113 953.

Tagasi

>