Konkurentsiamet alustas peadirektori 26.03.2001 käskkirja nr 10-A kohaselt juhtumi menetlemist seoses Levicom BroadBand OÜ ja AS Uninet 19.03.2001 kaebusega milles väidetakse, et AS Eesti Telefon tutvustas 03. märtsil 2001 oma 03. aprillil 2001 jõustuvat uut teenuste hinnakirja, mis rakendab enda ja rea teiste internetiteenuse osutajate internetiserverisse sissehelistamiseks vajalikule telefoniteenusele oluliselt madalamad minutitasud kui vastavale telefoniteenusele sissehelistamiseks Tele2 ja Unineti internetiserverisse. Kaebajate väitel kehtestab AS Eesti Telefon alates 01.04.2001 samuti erinevad minutitasud AS Eesti Telefon riigisisese kõne osas AS Uninet ja Levocom BroadBand OÜ võrku helistamisel. Juhtumi menetlemise eesmärgiks on kontrollida konkurentsiseaduse § 14 väidetavat rikkumist AS Eesti Telefon poolt.

Vastavalt konkurentsiseaduse § 39 lg 3 palub Konkurentsiamet asjast huvitatud kolmandatel isikutel või nende esindajatel, kellel on asjakohast teavet, saata see kirjalikult, soovitavalt kahe nädala jooksul, peale käesoleva teate ilmumist aadressil Kohtu 8, 15184 Tallinn, e-posti aadressil compet@konkurentsiamet.ee või võtta ühendust telefonil 6 113 950.

Tagasi

asi