Seoses ajakirjanduses ilmunud väidetega Tartu linna taksofirmade hinnakujunduse alasest koostööst ja võttes aluseks konkurentsiseaduse § 39 lg 2, uuris Konkurentsiamet peadirektori asetäitja 21.12.1999 käskkirja nr 68-a kohaselt võimalikku konkurentsiseaduse § 4 lg 1 p 1 rikkumist OÜ SV Takso, OÜ Rentaablus, OÜ Vatex, AS Tarbus, Rivaali Takso OÜ, OÜ Petrix, OÜ Solum Electronics, AS Aadu MM ja OÜ Operaator poolt. Juhtumi menetlemisel selgus, et eelpool nimetatud ettevõtjatest OÜ SV Takso, OÜ Rentaablus, OÜ Vatex, AS Tarbus, Rivaali Takso OÜ, OÜ Petrix, OÜ Solum Electronics ja AS Aadu MM esindajad osalesid 14.12.1999.a koosolekul, kus vahetati konkurentsivabadust kahjustavat hinnakujundusalast teavet ja määrati selle alusel kindlaks tarbijate suhtes kohaldatavad ühesugused taksoteenuste tariifid. Perioodil 20.-25. detsember 1999.a võeti nimetatud tariifid ka kasutusele. Et AS Aadu MM ei järginud teiste taksoettevõtjate kehtestatud taksoteenuste tariifide muudatusi ja puuduvad andmed OÜ Operaator osavõtu kohta 14.12.1999.a toimunud koosolekust, ei leidnud tõendamist konkurentsiseaduse rikkumine nende kahe ettevõtja poolt OÜ SV Takso, OÜ Rentaablus, OÜ Vatex, AS Tarbus, Rivaali Takso OÜ, OÜ Petrix ja OÜ Solum Electronics käitumises tuvastati konkurentsiseaduse § 4 lg 1 p-s 1 ja 5 kirjeldatud keelatud kooskõlastatud tegevus taksoteenust osutavate füüsilistest isikutest ettevõtjate huvides.

Konkurentsiameti peadirektori asetäitja 03.04.2001.a otsusega nr 18-L lõpetati juhtumi menetlemine õiguserikkumise tuvastamisega nimetatud seitsme ettevõtja poolt.

Tagasi

Tagasi