Seoses AS-lt Narva Elektrivõrk 01.03.2001 laekunud teabega Eesti Energia AS-i tegevuse kohta teenuste osutamisel alustas Konkurentsiamet peadirektori 15.03.2001 käskkirja nr 7-A kohaselt menetlust eesmärgiga kontrollida Eesti Energia AS-i tegevuse vastavust konkurentsiseadusele.

Vastavalt konkurentsiseaduse § 39 lg 3 palub Konkurentsiamet asjast huvitatud kolmandatel isikutel või nende esindajatel, kellel on asjakohast teavet, saata see kirjalikult soovitavalt kahe nädala jooksul peale käesoleva teate ilmumist aadressil Kohtu 8, 15184 Tallinn või võtta ühendust juhtumi vastutava täitjaga telefonil 6 113 945 või e-maili aadressil compet@konkurentsiamet.ee

Tagasi

BODY>