Konkurentsiamet alustas peadirektori asetäitja 22.09.2000 käskkirja nr 21-A kohaselt juhtumi nr 21/00 menetlust seoses AS NOM 14.09.2000 avaldusega nr 96, milles väideti, et AS Telset müüb Maardu kaabellevi kaubaturul abonentidele kaabeltelevisiooni teenust omahinnast odavamalt ja AS Telset töötajad levitavad Maardus AS NOM kohta valeteateid. Uuringu käigus küsitleti Maardu elanikke ja AS Telset töötajaid. Valeteadete levitamine ei leidnud ühest kinnitamist. Majandustegevuse andmete alusel tehti kindlaks, et AS Telset ei ole Maardus kaabellevi kaubaturgu valitsev ettevõtja “Konkurentsiseaduse” § 13 mõistes ja seetõttu ei ole AS Telset menetlemise subjektiks “Konkurentsiseaduse” § 14 mõistes, mis käsitleb turguvalitseva ettevõtja seisundi kuritarvitamist. Juhtumi menetlemine lõpetati Konkurentsiameti peadirektori asetäitja 08.03.2001 otsusega nr 13-L õiguserikkumise mittetuvastamisega.

Tagasi

>