Seoses AS Uninet ja Levicom Broadband OÜ ühise avaldusega 19.02.2001 nr AA0145 ning võttes aluseks “Konkurentsiseaduse” § 39 lg 2 alustas Konkurentsiamet peadirektori asetäitja 01.03.2001 käskkirja 4-A kohaselt juhtumi menetlemist. Menetlemise eesmärgiks on kontrollida AS EMT poolt “Konkurentsiseaduse” võimalikku rikkumist, mis seisneb mobiiltelefonivõrgu ja kliendi vahendusjaama vahele ISDN PRI 2Mbit ühenduse loomise tulemusena võimalikus konkurentsi kahjustamises mobiiltelefoniside kaubaturul.

Vastavalt KonkS § 39 lg 3 palub Konkurentsiamet asjast huvitatud kolmandatel isikutel või nende esindajatel, kellel on asjakohast teavet, saata see kirjalikult soovitavalt kahe nädala jooksul peale käesoleva teate ilmumist aadressil Kohtu 8, 15184 Tallinn või võtta ühendust telefonil 611 3950 või e-posti aadressil compet@konkurentsiamet.ee

Tagasi

A>