Võttes aluseks ajakirjanduses avaldatud informatsiooni riigisiseste kaugekõnede ja kohalike kõnede hindade ühtlustamise kohta AS Eesti Telefon võrgus, alustas Konkurentsiamet peadirektori asetäitja 06.03.2001.a käskkirja 6-A kohaselt juhtumi menetlemist võimaliku konkurentsivabaduse piiramise ja kaubaturgu valitseva ettevõtja seisundi kuritarvitamise kontrollimiseks AS Eesti Telefon poolt.

Vastavalt “Konkurentsiseaduse” § 39 lg 3 palub Konkurentsiamet asjast huvitatud kolmandatel isikutel või nende esindajatel, kellel on asjakohast teavet, saata see kirjalikult soovitavalt kahe nädala jooksul pärast käesoleva teate ilmumist aadressil Kohtu 8, 15184 Tallinn või võtta ühendust telefonil 611 3952 või 611 3950 või e-posti aadressil compet@konkurentsiamet.ee

Tagasi

>