Konkurentsiamet alustas peadirektori asetäitja 02.03.2001.a käskkirja nr 5-A kohaselt menetlust seoses AS NOM avaldusega 26.02.2001 nr 22 ja STV Kaabeltelevisioon AS avaldusega 01.03.2001 nr 1-6/9. Menetluse eesmärgiks on kontrollida konkurentsi olukorda kaabellevi kaubaturgudel Tallinnas. Vastavalt konkurentsiseaduse § 39 lg 3 palub Konkurentsiamet asjast huvitatud kolmandatel isikutel või nende esindajatel, kellel on asjakohast teavet, saata see kirjalikult soovitavalt kahe nädala jooksul peale käesoleva teate ilmumist aadressil Kohtu 8, 15184 Tallinn, e-posti aadressil compet@konkurentsiamet.ee või võtta ühendust telefonidel 6 113 953 või 6 113 950

Tagasi

Y>