Konkurentsiameti peadirektori 06.09.1999 käskkirja nr 57-u kohaselt alustati juhtumi nr 22/99 menetlemine, seoses sellega, et OÜ Hawaii Express poolt nii Inerneti aadressil kui muul viisil reklaamitavad jalgrataste jaemüügihinnad langesid kokku teistele ettevõtjatele kuuluvates kauplustes müüdavate sama marki jalgrataste jaemüügihindadega. Uuringu käigus selgitati välja, et OÜ Hawaii Express ja tema edasimüüjate vahel sõlmitud edasimüügikokkulepped olid vastuolus konkurentsiseaduse § 4 lg 1 p 1 ja 3. Juhtumi menetlemise käigus viis OÜ Hawaii Express edasimüügikokkulepetes konkurentsivabadust kahjustavad tingimused konkurentsiseadusega vastavusse.

Juhtumi menetlemine lõpetati Konkurentsiameti peadirektori asetäitja 20.02.2001 otsusega nr 10-L õiguserikkumise tuvastamisega.

Tagasi

Y>