Konkurentsiamet alustas peadirektori 20.02.2001 käskkirja nr 3-a kohaselt menetlust Ragn-Sells Eesti AS lõunapiirkonna 09.02.01 kaebuse nr 12 alusel, et kontrollida AS-i Põlva Heakord ja Põlva Linnavalitsuse tegevuse vastavust konkurentsiseadusele. Vastavalt konkurentsiseaduse § 39 lg 3 palub Konkurentsiamet asjast huvitatud kolmandatel isikutel või nende esindajatel, kellel on asjakohast teavet, saata see kirjalikult soovitavalt kahe nädala jooksul peale käesoleva teate ilmumist aadressil Kohtu 8, 15184 Tallinn või võtta telefoni teel ühendust juhtumi vastutava täitjaga telefonil 611 3957 või e-maili aadressil compet@konkurentsiamet.ee

Tagasi