Konkurentsiamet alustas 21.09.2000 peadirektori käskkirjaga nr 19-a juhtumi nr 19/00 menetlemist, eesmärgiga analüüsida konkurentsi olukorda teede ehituse ja remondi kaubaturul ning kontrollida kaubaturul osalejate tegevuse vastavust konkurentsiseadusele.

Vastavalt konkurentsiseaduse § 39 lg 3 palub Konkurentsiamet asjast huvitatud kolmandatel isikutel või nende esindajatel, kellel on asjakohast teavet, saata see kirjalikult soovitavalt kahe nädala jooksul peale käesoleva teate ilmumist aadressil Kohtu 8, 15184 Tallinn või võtta telefoni teel ühendust juhtumi vastutava täitjaga telefonil 6 113 956 või e-posti aadressil compet@konkurentsiamet.ee

Tagasi

DY>