Konkurentsiamet alustas peadirektori 05.02.2001 käskkirja nr 2-A kohaselt menetlust AS Hansatee Grupp 26.01.2001 avalduse alusel, milles väidetakse, et AS Tallinna Sadam on kaubaturgu valitseva ning loomulikku monopoli omava ettevõtjana rakendanud ebaõiglast reisija- kai- ja sildumistasu, takistades seeläbi teistel ettevõtjatel juurdepääsu sadama infrastruktuurile. Juhtumi menetlemise eesmärgiks on kontrollida konkurentsiseaduse § 14 ja § 18 väidetavat rikkumist AS-i Tallinna Sadam poolt.

Vastavalt konkurentsiseaduse § 39 lg 3 palub Konkurentsiamet asjast huvitatud kolmandatel isikutel või nende esindajatel, kellel on asjakohast teavet, saata see kirjalikult soovitavalt kahe nädala jooksul peale käesoleva teate ilmumist aadressil Kohtu 8, 15184 Tallinn või võtta telefoni teel ühendust juhtumi vastutava täitjaga telefonil 6 113 945 või e-maili aadressil compet@konkurentsiamet.ee

Tagasi

DY>