Seoses Eesti Raadio 10.01.2001 pöördumisega nr 10 ja võttes aluseks “Konkurentsiseaduse” (edaspidi KonkS) § 39 lg 2 alustas Konkurentsiamet peadirektori asetäitja 22.01.2001 käskkirja 1-A kohaselt juhtumi menetlemist. Menetlemise eesmärgiks on kontrollida Eesti Ringhäälingu Saatekeskuse AS tegevuse vastavust KonkS § 14 telekommunikatsiooniteenuste hinna kujundamisel.

Vastavalt konkurentsiseaduse § 39 lg 3 palub Konkurentsiamet asjast huvitatud kolmandatel isikutel või nende esindajatel, kellel on asjakohast teavet, saata see kirjalikult soovitavalt kahe nädala jooksul peale käesoleva teate ilmumist aadressil Kohtu 8, 15184 Tallinn või võtta ühendust telefonil 611 3950 või e-posti aadressil: compet@konkurentsiamet.ee

Tagasi

DY>