14.11.2000 alustas Konkurentsiamet peadirektori käskkirjaga nr 24-EA eranditaotluse nr 01/00 menetlemist, millega Tobaccoland Eesti AS taotles konkurentsiseaduse § 6 alusel erandit eksklusiivsele jaotuslepingule Tobaccoland Eesti AS-i ja Fabriques de Tabac Reunies S.A. vahel ning eksklusiivsele jaotuslepingule Tobaccoland Eesti AS–i ja UAB Philip Morris Lietuva vahel. 18.01.2001 otsustas Konkurentsiamet peadirektori otsusega nr 4-EL anda 6.oktoobril 2000 Tobaccoland Eesti AS-i ja UAB Philip Morris Lietuva vahel ning Tobaccoland Eesti AS – i ja Fabriques de Tabac Reunies S.A. vahel sõlmitud jaotuslepingutele erandi kehtivusega kuni 31.12.2005.

Tagasi