Vastavalt Konkurentsiameti peadirektori 13.06.2000 käskkirjale nr 12-A juhtumi nr 12/00 menetlemise alustamise kohta uuriti samaaegset piletihinna tõstmist erinevate Tallinna ja Helsingi vahel reisijateveo teenust pakkuvate laevafirmade poolt. Uuringu käigus selgitati välja, et menetluse subjektide vahel ei ilmne "Konkurentsiseaduse" § 4 lg 1 sätestatud kokkuleppe sõlmimist või kooskõlastatud tegevust. Juhtumi menetlemine lõpetati Konkurentsiameti peadirektori 17.01.2001 otsusega nr 3-L seoses õiguserikkumise mittetuvastamisega.

Tagasi

>