Seoses ajakirjanduses ilmunud informatsiooniga konkurentsivabaduse piiramisest Pärnu sadamates ning, võttes aluseks “Konkurentsiseaduse” § 39 lg 2, alustas Konkurentsiamet peadirektori asetäitja 30.03.2000 käskkirjaga nr 8-a juhtumi 08/00 menetlemist eesmärgiga kontrollida konkurentsi olukorda Pärnu sadamates.

Juhtumi menetlemisel selgus, et Pärnu Linnavalitsuse 06.03.2000 määrusega nr 2 kinnitatud “Veokite liiklemise kord” ning hilisem linnavalitsuse 05.06.2000 määrusega nr 6 kinnitatud uus muudetud ja täiendatud “Veokite liiklemise kord” piiras raskeveokite liikumist AS-i Reldor J.W.Jannseni tänaval asuvale kaubakaile.

Juhtumi menetlemine lõpetati Konkurentsiameti peadirektori asetäitja 12.01.2001 otsusega nr 2-L õiguserikkumise tuvastamise kohta.

Pärnu Linnavalitsusele tehti ettepanek lõpetada õiguserikkumine ja vastavalt linnavalitsuse 05.06.2000 määrusega nr 6 kinnitatud “Veokite liiklemise korrale” väljastada raskeveotranspordi keelupiirkondadesse sissepääsu lubasid võrdsetel tingimustel teiste vedajatega, kaasaarvatud sõiduks kruntidele J.W.Jannseni 44 ja 46. Piirangut võidakse rakendada alles pärast Pärnu sadama ümbersõidutee rajamist.

Tagasi

DY>