Vastavalt OÜ Oma Takso 10.07.2000 avaldusele uuris Konkurentsiamet peadirektori 19.07.2000 käskkirja nr 7-a kohaselt võimalikku konkurentsiseaduse § 28 rikkumist OÜ Fennostar poolt. Juhtumi menetlemisel selgus, et OÜ Fennostar ei osutanud oma tegevusega OÜ-le Oma Takso kõlvatut konkurentsi. Juhtumi menetlemine lõpetati Konkurentsiameti peadirektori asetäitja 05.01.2001 otsusega nr 1-L seoses õiguserikkumise mittetuvastamisega.

Tagasi