Konkurentsiamet alustas peadirektori asetäitja 21.12.2000 käskkirja nr 27-A kohaselt juhtumi 26/00 menetlemist OÜ Avoterm juhatuse esimehe 14.12.2000 tehtud suulise avalduse ning 15.12.2000 Karksi-Nuias toimunud arutelu kokkuvõtte ja sellele lisatud materjalide alusel. Eesmärgiks on kontrollida konkurentsiolukorda soojusenergia tootmisel ja müügil Karksi-Nuias.

Vastavalt konkurentsiseaduse § 39 lg 3 palub Konkurentsiamet asjast huvitatud kolmandatel isikutel või nende esindajatel, kellel on asjakohast teavet, saata see kirjalikult soovitavalt kahe nädala jooksul peale käesoleva teate ilmumist aadressil Kohtu 8, 15184 Tallinn või võtta ühendust telefonil 611 3950 või e-posti aadressil:compet@konkurentsiamet.ee

Tagasi

ODY>