Vastavalt MTÜ Spordiklubi Motojokker 19.02.2000 avaldusele uuris Konkurentsiamet peadirektori asetäitja 01.03.2000 käskkirja nr 7-a kohaselt võimalikku konkurentsiseaduse § 4 lg 1 p 4 rikkumist Lehti-Maja Eesti AS, AS Eesti Loto ja MTÜ Spordiklubi Kalev poolt. Juhtumi menetlemisel selgus, et eelpool nimetatud ettevõtjate vahel sõlmitud kiirloteriimüügiga seotud kokkulepe ei ole konkurentsivabadust kahjustav, kuna sellega ei piirata teiste ettevõtjate kaubaturule pääsu. Juhtumi menetlemine lõpetati Konkurentsiameti peadirektori asetäitja 22.12.2000 otsusega nr 54-L seoses õiguserikkumise mittetuvastamisega.

Tagasi

Y>