PEADIREKTOR

Otsus

Tallinn  15.10.2001 nr 37-L

Juhtumi nr 05/01 menetlemise lõpetamine

 

Menetlemise alustamine

Juhtumi nr 05/01 menetlemine alustati Konkurentsiameti peadirektori asetäitja 02.03.2001.a käskkirjaga nr 5-A AS NOM 26.02.2001.a ja STV Kaabeltelevisioon AS 01.03.2001.a avalduse alusel eesmärgiga kontrollida konkurentsiolukorda kaabellevi kaubaturgudel Tallinnas.

Ametlik teade juhtumi menetlemise alustamise kohta avaldati 15.03.2001.a väljaandes Ametlikud Teadaanded nr 10. Kolmandatelt isikutelt ja nende esindajatelt asjakohast teavet ei laekunud.

Kaebuste sisu

AS NOM avaldus 26.02.2001.a

AS NOM opereerib alates 1994.a oma kaabeltelevisioonivõrku korruselamutes aadressidel Tulika 62, 64 ja 66. Alates 2000.a detsembrist ehitab STV Kaabeltelevisioon AS nimetatud elamutes kaabeltelevisioonivõrku ja osutab abonentidele teenust 35 kroonise kuutasu eest, mis kaebaja hinnangul on tunduvalt odavam teenuse omahinnast. AS NOM osutab Tulika 62, 64 ja 66 elamutes kaabelleviteenust 70 kroonise kuutasu eest. Kaebaja arvates tekitab STV Kaabeltelevisioon AS Tulika 62, 64 ja 66 elamutesse rajatud kaabeltelevisioonivõrgus madala kuutasu rakendamisega konkurentsivabadust kahjustava olukorra, mis on vastuolus konkurentsiseaduse § 14 p 1, sest STV Kaabeltelevisiooni AS on kaabelleviteenuse osutamise osas kaubaturgu valitsev ettevõtja. AS NOM palub Konkurentsiameti abi STV Kaabeltelevisioon AS ebaseadusliku ehitustegevuse peatamiseks Tulika 62, 64 ja 66 elamutes.

STV Kaabeltelevisioon avaldus 01.03.2001.a

STV Kaabeltelevisioon AS palub Konkurentsiameti abi selgitamaks Starman Kaabeltelevisooni AS poolt tehtavat dumpingut kaabelleviteenuste hinna määramisel. Nimelt pakutakse venepaketti Lasnamäel 9 kroonise kuutasu eest. Kaebaja arvates on tegemist kas teiste pakettide arvelt venekeelseid kanaleid sisaldava paketi (edaspidi venepaketi) tasu kompenseerimise, autoritasude mittemaksmise või maksupettusega.

 

Faktilised asjaolud

Tallinnas osutavad kaabelleviteenust järgmised ettevõtjad:

STV Kaabeltelevisioon AS (edaspidi STV), äriregistri kood 10059388, aadress Lasnamäe 50/1-4, Tallinn.

STV tegutseb alates 1991.a. STV-le on Sideameti poolt 09.02.2000.a välja antud ajutine tähtajaline luba nr CA99014 kaabeltelevisioonivõrgu opereerimise jätkamiseks Tallinnas 1828 majas liitunud abonentidele, edastades 71 programmi. STV osutab kaabeltelevisiooni teenust Lasnamäel, Mustamäel, Kristiine linnaosas, Kesklinnas, Õismäel ja Koplis.

Starman Kaabeltelevisiooni AS (edaspidi Starman), äriregistri kood 10069659, aadress Akadeemia tee 28, Tallinn.

Starman osutab kaabelleviteenust alates 1992.a, aktiivsem tegevus alates 1996.a.

Starmanile on Sideameti poolt 09.02.2000.a välja antud ajutine tähtajaline luba nr CA99019 kaabeltelevisioonivõrgu opereerimise jätkamiseks Tallinnas 1973 majas liitunud abonentidele. Tallinnas osutab Starman kaabelleviteenust Lasnamäel, Mustamäel, Kristiine linnaosas, Kesklinnas, Koplis ja Pääskülas.

Tallinna Kaabeltelevisiooni AS, äriregistri kood 10375439, aadress Ahtri 12, Tallinn.

Tallinna Kaabeltelevisiooni AS (edaspidi Tele2) asutati augustis 1993.a, esimesed kliendilepingud sõlmiti 1994.a. Tele2-le on Sideameti poolt 13.10.1999.a välja antud kaabeltelevisioonivõrgu luba nr CV99001 194 000 potentsiaalse abonendi liitumist võimaldava kaabeltelevisioonivõrgu omamiseks, rajamiseks ja kasutamiseks Tallinna linna administratiivpiiride ulatuses ning 07.02.2000.a kaabeltelevisioonivõrgu kasutusluba nr CK00001, millega tõendatakse, et kaabeltelevisioonivõrk Tallinnas Haabersti ja Kesklinna linnaosades vastab kaabeltelevisioonivõrgu loaga kehtestatud tingimustele. Kaabeltelevisioonivõrgu loaga määrati kindlaks ka teatud tingimused, näiteks kaabeltelevisioonivõrgu kasutusse võtmise tähtajad, kaabeltelevisioonivõrku iseloomustavad tehnilised parameetrid, kaabellevi programmide pakettide minimaalne arv ja kaabellevi põhipaketti kuuluvate programmide minimaalne arv. Vastavalt kaabeltelevisioonivõrgu loaga määratud tingimustele pidi Tallinna ühtne kaabeltelevisioonivõrk olema välja ehitatud kogu Tallinna linna administratiivpiiride ulatuses, nii et kõikide majade ja korterite haldajatel ja valdajatel oleks võimalus kasutada väljaehitatud kaabeltelevisioonivõrgu kaudu osutatavaid teenuseid, hiljemalt 27.04.2001.a.

Tele2 osutab kaabelleviteenust Tallinna Kesklinnas ja Haabersti linnaosas 377 majas liitunud abonentidele.

AS Telset (edaspidi Telset), äriregistri kood 10098483, aadress Õismäe tee 57a.

Telset osutab kaabelleviteenust alates 1993.a. Telset´ile on Sideameti poolt 09.02.2000.a välja antud ajutine tähtajaline luba nr CA 99049 kaabeltelevisioonivõrgu opereerimise jätkamiseks Tallinnas Lasnamäel, Kesklinnas ja Kosel 715 majas, edastades liitunud abonentidele 68 programmi.

AS K-Võrgud (edaspidi K-Võrgud), äriregistri kood 10040242, aadress Sõle 60, Tallinn.

K-Võrgud osutab Põhja-Tallinna linnaosas kaabelleviteenust alates 1993.a. K-Võrkudele on Sideameti poolt 15.02.2000.a välja antud ajutine tähtajaline luba nr CA99029 kaabeltelevisioonivõrgu opereerimise jätkamiseks Tallinnas Nõmme linnaosas 12 majas ning ajutine tähtajaline luba nr CA99037 kaabeltelevisioonivõrgu opereerimise jätkamiseks Põhja-Tallinna linnaosas 1108 majas, edastades liitunud abonentidele 61 programmi.

AS NOM (edaspidi NOM), äriregistri kood 10416799, aadress Spordi 5a, Tallinn.

NOM osutab kaabelleviteenust alates 1994.a. NOM-ile on Sideameti poolt 17.02.2000.a välja antud ajutine tähtajaline luba nr CA 99028 kaabeltelevisioonivõrgu opereerimise jätkamiseks Tallinnas Kristiine linnaosas 346 majas ning ajutine tähtajaline luba nr CA 99027 kaabeltelevisioonivõrgu opereerimise jätkamiseks Nõmme linnaosas 157 majas.

Konkurentsiamet saatis 05-06.09.2001.a vaadeldud kaabellevivõrgu operaatoritele faksi või e-posti teel järelepärimise, kas ettevõtja on sõlminud lepingu mõnes Tallinna piirkonnas kaabellevivõrgu vaba mahu opereerimisele andmiseks. Vastuseks teatasid ettevõtjad, et ei ole vastavat lepingut sõlminud (STV e-posti teel saadetud kiri 05.09.2001.a, Starmani e-posti teel saadetud kiri 06.09.2001.a, NOM-i faks 07.09.2001.a ja Telseti faks 10.09.2001.a).

Lasnamäe

Lasnamäe linnaosas osutavad kaabelleviteenust STV, Starman ja Telset.

STV poolt klientidele pakutavad teenuspaketid ja nende hinnad on järgmised (seisuga 11.05.2001.a):

 1. Baaspakett - liitumine tasuta, kuutasu 8 krooni.
 2. Laiendatud baaspakett - liitumine tasuta, kuutasu 20 krooni.
 3. Üldpakett - liitumine tasuta, kuutasu 70 krooni.
 4. Eliitpakett - liitumine tasuta, kuutasu 79 krooni.

Baaspakett sisaldab järgmisi kanaleid: ETV, TV1, TV3, Kanal2, YLE1, YLE2, MTV3, Nelonen, STV video, ORT Tem. Üldpakett sisaldab baaspaketti ja kõiki kanaleid meetrilainest (kokku 23 kanalit). Üldpaketi hind kõigub sõltuvalt kaabeltelevisioonivõrgu väljaehitamise tasemest ja samas linnaosas opereerivate konkurentide hinnatasemest. Täispakett (eliitpakett) sisaldab kõiki STV kaabeltelevisioonivõrgus transleeritavaid kanaleid.

Starman pakub klientidele järgmisi teenuspakette (seisuga 30.05.2001.a):

 1. Põhipakett - liitumine tasuta, kuutasu 16 krooni.
 2. Venepakett - liitumine tasuta, kuutasu 35 krooni, soodushind 9 krooni.
 3. Europakett - liitumine tasuta, kuutasu 45 krooni, soodushind 37 krooni.
 4. Noortepakett - liitumine tasuta, kuutasu 25 krooni, soodushind 21 krooni.

Soodushind kehtib kahe või enama lisapaketi ostjale. Lisapaketti on võimalik osta ainult koos põhipaketiga. Põhipakett sisaldab järgmisi kanaleid: YLE TV1, YLE TV2, MTV3, TV3/Orsent, Kanal2, ETV, TV1, Infokanal TV9, Nelonen, SVT, RTR, Euronews, BBC World. Venepakett, millele viitas oma kaebuses STV, sisaldab 17 kanalit: TV XXI, Muz-TV, NTV+Naše Kino, NTV+Detski Mir, NTV International, TV6 Moskva, Kultura, AST, ORT 1 TEM, MTV Russia, Fox Kids/Fox Sport, Animal Planet Russia, Discovery Russia, Eurosport Russia, TNT, TV-Tsentr, REN-TV.

Starmani poolt osutatavad teenuspaketid ja hinnad on kõikides Tallinna piirkondades ühesugused, va venepaketi soodushind, mis Lasnamäel on 9 krooni ning mujal 29 krooni.

Telset pakub hetkel oma abonentidele vaatamiseks 50 kanalit, milledest on moodustatud neli paketti (seisuga 09.05.2001.a):

 1. I pakett (9 kanalit) - liitumine tasuta, kuutasu 14 krooni.
 2. II pakett (17 kanalit) - liitumine tasuta, kuutasu 32 krooni.
 3. III pakett - (38 kanalit) - liitumine tasuta, kuutasu 64 krooni.
 4. IV pakett - (50 kanalit) - liitumine tasuta, kuutasu 79 krooni.

I pakett sisaldab järgmisi kanaleid: TV1, Kanal2, TV3, ETV, YLE TV1, YLE TV2, MTV3, Life TV, Video.

Lasnamäe linnaosas moodustas 2000.a STV abonentide osakaal […]%, Telseti ning Starmani abonente oli vastavalt […]% ja […]%. Seisuga 01.03.2001.a oli STV abonentide osakaal […]%, Telsetil […]% ning Starmanil […]%.

Kesklinn

Kesklinnas osutavad kaabelleviteenust STV, Tele2, Starman, enne 2001.a ka Telset.

STV pakub klientidele järgmisi teenuspakette:

 1. Üldpakett (23 kanalit) - liitumine tasuta, kuutasu 75 krooni, pensionäridele 55 krooni.
 2. Täispakett - liitumine tasuta, kuutasu 95 krooni, pensionäridele 79 krooni.

Tele2 poolt pakutavad teenuspaketid ning pakettide hinnad abonentidele on järgmised (seisuga 10.05.2001.a):

 1. MiniVisioon (10 teleprogrammi) - liitumine tasuta, kuutasu 8.45 krooni.
 2. PlussVisioon (10+13 teleprogrammi) - liitumine tasuta, kuutasu 59 krooni.
 3. SuperVisioon (10+13+25 teleprogrammi) - liitumine tasuta, kuutasu 79 krooni.

MiniVisioon e põhipakett sisaldab järgmisi programme: YLE TV1, YLE TV2, MTV3, TV1, RTR, Kanal2, ORT, TV3, Infokanal, ETV. Nimetatud paketid ja hinnad kehtivad ka Haabersti linnaosas.

Haabersti

Haabersti linnaosas osutavad kaabelleviteenust STV ning Tele2.

STV pakub abonentidele järgmisi teenuspakette:

 1. Baaspakett - liitumine tasuta, kuutasu 7 krooni.
 2. Täispakett - liitumine tasuta, kuutasu 89 krooni, pensionäridele 69 krooni.
 3. Üldpakett (23 kanalit) - liitumine tasuta, kuutasu 69 krooni, pensionäridele 49 krooni.

Haabersti ja Kesklinna piirkonnas ei olnud Konkurentsiametil võimalik määrata kaabelleviteenust osutavate ettevõtjate abonentide osakaalu, kuna Tele2 esindaja Marko Uulitsa väitel (telefonivestlused 2001.a mais ja juunis) ei pea firma eraldi arvestust abonentide arvu kohta linnaosade lõikes. Tele2 esitas andmed abonentide arvu kohta Tallinna linnas tervikuna (Tele2 kiri 10.05.2001.a nr 01/355). Konkurentsiamet ei nõudnud Tele2-lt eraldi arvestuse pidamist abonentide arvu kohta linnaosade lõikes, kuna juhtumi menetlemise alustamise aluseks olnud kaebused ei puudutanud neid Tallinna piirkondi, kus tegutseb Tele2.

Kristiine

Kristiine linnaosas osutavad kaabelleviteenust STV, Starman ja NOM.

STV pakub järgmisi teenuspakette:

 1. Baaspakett - liitumine tasuta, kuutasu 10 krooni.
 2. Täispakett - liitumine tasuta, kuutasu 75 krooni, pensionäridele 44 krooni.

Nimetatud paketid ja hinnad kehtivad ka Mustamäe linnaosas.

NOM pakub klientidele 40 kanalist koosnevat kaabeltelevisioonipaketti, mille kuutasuks on seisuga 11.05.2001.a 70 krooni. Liitumine NOM-i kaabeltelevisioonivõrguga on tasuta. Sama teenuspaketti pakub NOM ka Nõmme linnaosas.

Kristiine linnaosas omab suurimat abonentide arvu Starman. 2000.a oli see […]% ning seisuga 01.03.2001.a […]%. STV abonentide arv moodustas 2000.a […]% ning seisuga 01.03.2001.a […]%. NOM on alates 1998.a omanud stabiilset abonentide osakaalu […]% ringis.

Mustamäe

Mustamäe linnaosas osutavad kaabelleviteenust STV ja Starman. Ettevõtjate abonentide osa on alates 1998.a olnud u […]%, seisuga 01.03.2001.a oli STV abonentide osakaal Mustamäe linnaosas […]%. Starmani abonente oli samal ajal […]%.

Nõmme

Nõmme linnaosas on olulisemaks kaabelleviteenust osutavaks ettevõtjaks NOM, kelle abonentide osakaal 2000.a moodustas […]%. Alates 1999.a osutab Nõmmel kaabelleviteenust ka Starman, kelle abonendid moodustasid 2000.a […]%. Seisuga 01.03.2001.a oli olukord abonentide osas sama mis 2000.a.

Põhja-Tallinn

Põhja-Tallinna linnaosas osutavad kaabelleviteenust K-Võrgud, STV ja Starman.

K-Võrgud pakub abonentidele järgmisi kaabellevi pakette:

 1. 0 pakett (11 kanalit) - liitumine tasuta, kuutasu 10 krooni.
 2. Põhipakett (25 kanalit) - liitumine tasuta, kuutasu 50 krooni.
 3. Lisapakett (42 kanalit) - liitumine tasuta, kuutasu 80 krooni.

0-pakett sisaldab järgmisi kanaleid: OPT, Reserv, TV4, YLE TV1, YLE TV2,MTV3, Kanal2, TV3, ETV, TV1, Info.

STV pakub järgmisi teenuspakette:

 1. Baaspakett - liitumine 95 krooni, kuutasu 20 krooni (Koplis 10 krooni).
 2. Täispakett - liitumine 500 krooni, kuutasu 70 krooni.

Antud linnaosas võtab STV klientidelt liitumistasu, kuna nimetatud piirkonnas toimub võrgu rekonstrueerimine.

Baaspakett sisaldab järgmisi kanaleid: ETV, TV1, TV3, Kanal2, YLE1, YLE2, MTV3, Nelonen, STV video, ORT Tem.

Vaatluse all oleval perioodil on kõige enam abonente olnud K-Võrkudel, kusjuures 2000.a on abonentide arv näidanud langustendentsi, samal ajal kui STV abonentide arv on hüppeliselt suurenenud. Seisuga 01.03.2001.a moodustas K-Võrkude abonentide osakaal […]% ning STV-l […]%. Starmani abonentide osakaal on alates 1999.a olnud stabiilselt […]%.

STV teatas oma 28.02.2001.a e-posti teel saadetud kirjas vastusena Konkurentiameti telefoni teel esitatud järelepärimisele, et STV ehitas juba 3 aastat tagasi välja magistraalkaabelvõrgu Kristiine linnaosas Tulika tänaval majade nr 50, 52, 60, 62, 64 vahel ning majasisene kaabellevivõrk on välja ehitatud ainult majades nr 62, 64 ja 66. Majasisene võrk võimaldab kvaliteetset telesignaali edastada osaliselt, ainult 26 telekanalit 57-st sagedusdiapasoonis kuni 471, 25 MHz. Täispaketi vastuvõtuks on vajalik võrgu olemaolu sagedusel kuni 862,00 MHz. STV on seisukohal, et telekanalite osalise edastamise eest ei ole võimalik võtta abonenttasu rohkem kui 35 krooni.

31.05.2001.a leidis aset kohtumine Konkurentsiameti esindaja ning Eesti Autorite ja Leviliidu juhatuse liikme Oleg Domanini ja peaspetsialisti Ain Soosaare vahel. MTÜ Eesti Autorite ja Leviliit (edaspidi EALL) loodi 1999.a ning tema ülesandeks on esindada Eesti Vabariigi territooriumil telekanalite autoreid. Peale EALL-i esindavad erinevate telekanalite õigusi Eestis veel AS City TV ning Eesti Autorite Ühing.

EALL on sõlminud esinduslepingud 10 vene telekanali autoritega (EALL-i kiri Konkurentsiametile 04.06.2001.a nr 186-i). Nendeks kanaliteks on RTR, TV6 Moskva, AST, REN TV, DW, TV-Tsentr, Kultura, TRK Peterburg, MMC STB ja Darjal TV. Enne 21.07.2001.a kehtinud kaabelleviseaduse (KLS) § 28 lg 4 ja autoriõiguse seaduse § 46 ja 47 kohaselt peab igal kaabellevi operaatoril televisiooniprogrammi taasedastamiseks olema sõlmitud leping autori või nende õigusi esindavate organisatsioonidega (üheks nendest on ka EALL). Tallinnas tegutsevatest kaabellevi operaatoritest ei ole EALL-iga tema poolt esindatavate telekanalite taasedastamise lepingut seisuga 31.05.2001.a sõlminud Starman, STV, Tele2 ja Telset. Kuna nimetatud ettevõtjatel puudub telekanalite taasedastamise leping, ei maksa nad ka seadustes ettenähtud autoritasusid.

Kaubaturu piiritlemine

Vastavalt KonkS § 3 lg 1 on kaubaturg hinna, kvaliteedi, tehniliste omaduste, realiseerimis- ning kasutustingimuste, tarbimis- ja muude omaduste poolest ostja seisukohalt omavahel asendatavate kaupade käibimise ala kogu Eesti territooriumil või selle osal.

AS NOM ja STV Kaabeltelevisioon AS avaldustes on vaidlustatud kaabelleviteenuste hinnakujundust.

Ostja seisukohalt ei ole kaabellevivõrgu operaatorite poolt kaabeltelevisioonivõrgu kaudu televisiooniprogrammide edastamise teenus ehk kaabelleviteenus asendatav mingi teise teenusega. Ühisantennisüsteem ei võimalda vaadata sellises mahus hea kvaliteediga programme, kui on võimelised pakkuma ja edastama kaabellevivõrgu operaatorid. Individuaalantennisüsteemi paigaldamisel on takistuseks nende antennide kõrge hind ja korrusmajades iga korteriomaniku soovile vastavalt paigaldamise komplitseeritus.

Seega on asjakohaseks teenuseks kaabelleviteenuse osutamine abonendile.

KLS § 6 lg 1 kohaselt on kaabellevivõrgu operaator isik, kes edastab kaabellevivõrgu kaudu abonentidele programme. Kaabellevivõrgu operaatoriks võib olla kaabellevivõrgu omanik või omanikuga vastava lepingu sõlminud ettevõtja.

Kaabelevivõrke omavate ettevõtjate esitatud andmete alusel ei kasuta teised ettevõtjad nende kaabellevivõrke abonentidele programmide edastamiseks, seega kattub kaabeltelevisioonivõrkude omanike arv kaabellevivõrgu operaatorite arvuga s.o isikutega, kes edastavad kaabellevivõrgu kaudu abonentidele programme.

KLS § 12 lg 1 kohaselt pidanuks kohaliku omavalitsuse volikogu määrama kohaliku omavalitsuse territooriumile rajatavate kaabeltelevisioonivõrkude piirkonnad, jagades omavalitsuse territooriumi kas üheks või mitmeks võrgupiirkonnaks.

KLS § 12 lg 2 järgi kuulus igas kaabeltelevisioonivõrgu piirkonnas avaliku konkursi alusel välja andmisele üks või mitu kaabeltelevisioonivõrgu luba.

Tallinna linnavolikogu KLS § 12 lg 1 alusel võrgupiirkondi Tallinna linna territooriumil kindlaks ei määranud. Enamik Tallinna linna territooriumil enne kaabelleviseaduse jõustumist tegutsenud kaabellevivõrke omanud ja kaabelleviteenuseid osutanud ettevõtjaid jätkasid kaabeltelevisioonivõrkude opereerimist ajutiste tähtajaliste kaabeltelevisioonivõrgu opereerimise lubade alusel v.a Tallinna Kaabeltelevisiooni AS, kellele Sideamet väljastas kaabeltelevisioonivõrgu loa kaabeltelevisioonivõrgu omamiseks, rajamiseks ja kasutamiseks kogu Tallinna linna administratiivpiiride ulatuses.

Ajutiste tähtajaliste lubadega oli määratud kindlaks loa saanud ettevõtjale piirkond ja majad, kus on lubatud loa saanud ettevõtjal kaabellevivõrke opereerida, samuti ettevõtja poolt abonentidele edastatavate programmide arv. Ajutine tähtajaline luba ei andnud loa saanud ettevõtjale õigust kaabellevivõrkude laiendamiseks, vaid võimaldas olemasolevate võrkude baasil tähtajalise loa lisas loetletud elamutes kaabelleviteenust osutada.

Ajutiste tähtajaliste lubade väljaandmisega seoses tekkis olukord, kus erinevates linnaosades olid kaabelleviteenuse tarbijate valikuvõimalused väga erinevad. Näiteks Lasnamäel oli paljude majade elanikel võimalus valida kolme kaabellevivõrgu operaatori poolt osutatavate teenuste vahel, samas Tallinna mõnes teises piirkonnas polnud kaabellevivõrgu operaatorid üldse oma võrku välja ehitanud ning seega puudus elanikel ka võimalus teenuse ostmiseks. Ajutiste tähtajaliste lubadega n.ö külmutati kaabellevivõrguturg, sest ajutisti tähtajalisi lube väljastati vaid neile ettevõtjatele, kellel juba varem olid oma kaabellevivõrgud ning neil ettevõtjatel lubati jätkata võrkude opereerimist olemasolevate võrkude baasil. Seega oli kuni konkursi korraldamiseni takistatud uute kaabellevivõrguettevõtjate turule tulek, samuti olemasolevate võrkude laiendamine turul tegutsevate ettevõtjate poolt. Kuna ajutisi tähtajalisi lube omavad ettevõtjad ei andnud oma võrke opereerimiseks ka teistele isikutele, siis ei olnud võimalik osta kaabelleviteenust ka kolmandatelt ettevõtjatelt (ettevõtjad, kes kaabellevivõrgu omaniku võrku lepingu alusel programmide edastamiseks kasutavad).

Eelnevast järeldub, et abonentidel oli võimalik kaabelleviteenust osta ainult neilt operaatoritelt, kelle võrku tema maja oli ühendatud. Erinevate ettevõtjate kaabellevivõrkudega kaetud piirkonnad moodustasid erinevad kaubaturud, kuna ettevõtja poolt osutatav kaabelleviteenus käibis vaid neis piirkondades, kus asusid ettevõtjale kuuluvad kaabellevivõrgud. Samuti ei olnud abonendi seisukohalt ühe kaabellevivõrgu kaudu osutatav kaabelleviteenus asendatav teises piirkonnas asuvas kaabellevivõrgus osutatava teenusega. Näiteks ei ole Lasnamäel asuval abonendil mingit võimalust AS-i NOM poolt osutava kaabelleviteenuse ostmiseks, kuna nimetatud ettevõtja omab Tallinnas kaabellevivõrke vaid Kristiine linnaosas ja Nõmmel ning osutab kaabelleviteenust üksnes läbi oma võrkude.

Seega asuvad erinevates Tallinna piirkondades kaabellevivõrke omavad ja kaabellevi teenust osutavad ettevõtjad erinevatel kaabelleviteenuse kaubaturgudel.

Kaabelleviettevõtjate turuosade määramisel vastavatel kaubaturgudel on Konkurentsiamet aluseks võtnud abonentide arvu kaubaturul.

Õiguslik hinnang

NOM väitis oma 26.02.2001.a avalduses Konkurentsiametile, et STV osutas Tulika 62, 64 ja 66 elamutes kaabelleviteenust alla omahinna, võttes abonentidelt 35 kroonist kuutasu, milline tegevus kujutab endast kaubaturgu valitseva ettevõtja seisundi kuritarvitamist.

KonkS § 13 kohaselt on kaubaturgu valitsev ettevõtja selline ettevõtja, kellele kuulub kaubaturul vähemalt 40% käibest või kelle majanduslik positsioon võimaldab tal antud kaubaturul tegutseda arvestataval määral sõltumatult konkurentidest, varustajatest ja ostjatest.

Elamutes aadressil Tulika 62, 64 ja 66 osutavad tähtajaliste kaabeltelevisoonivõrgu lubade alusel teenust STV, Starman ja NOM. Tulika tänav asub Kristiine linnaosas. STV turuosa kaabelleviteenuste kaubaturul Kristiine linnaosas oli 2000.a […]% ning 01.03.2001.a […]%. Nii 2000.a kui ka seisuga 01.03.2001.a oli Starmani turuosa vastaval kaubaturul üle 40% (vastavalt […]% ja […]%). NOM-i turuosa kaubaturul on olnud stabiilselt […]%.

Nagu nähtub eeltoodud andmetest oli STV turuosa kaubaturul kõige väiksem. Nii Starman kui NOM omavad STV-ga võrreldes oluliselt suuremat turuosa. STV turuosa on 2001.a võrreldes 2000.a veelgi langenud. STV on arvestades ettevõtja majandusaasta realiseerimise netokäivet ja tegevuse ulatust, samuti kaubaturul tegutsemise tingimusi (mõlemad ettevõtjad tegutsevad ajutiste tähtajaliste lubade alusel) majanduslikult positsioonilt Starmaniga samaväärne ettevõtja.

STV poolt kaabelleviteenuste hinna langetamine ja seejuures siiski turuosa kaotamine viitab konkurentsisurvele teiste ettevõtjate (Starman, NOM) poolt, mis sunnib ettevõtjat konkurentsis püsimise eesmärgil teenuse hindade alandamisele. Seega ei ole STV-l võimalik tegutseda sõltumatult konkurentidest, vaid vastupidiselt, konkurentide kohalolek on mõjutanud STV käitumist.

Eelnevast järeldub, et STV-l ei ole ei oma turuosa ega majandusliku positsiooni kaudu kaubaturgu valitsevaks ettevõtjaks Kristiine linnaosa piirkonna kaabelleviteenuste kaubaturul.

KonkS §-s 14 on nimetatud teod, mille toime panemine on keelatud kaubaturgu valitseva ettevõtja poolt. Kuna STV ei ole Kristiine linnaosa kaabelleviteenuse kaubaturul kaubaturgu valitsevas seisundis, siis ei ole STV suhtes KonkS § 14 kohaldatav.

NOM palus oma kaebuses Konkurentsiameti abi STV ebaseadusliku ehitustegevuse peatamiseks Tulika 62, 64 ja 66 elamutes.

Kaebuste esitamise ajal kehtinud KLS § 21 lg 1 kohaselt oli järelevalve teostamine kaabetelevisioonivõrgu rajamise ja opereerimise üle pandud Sideametile. Sideamet oli kohustatud teostama järelevalvet kaabelleviseaduse alusel ning teede- ja sideministri kehtestatud korras. Ka 21.07.2001.a jõustunud KLS § 26 lg 4 kohaselt teostab järelevalvet kaabellevivõrgu loomise, arendamise ja kasutamise ning kaabelleviteenuse osutamise üle Sideamet. Seega on Sideamet pädev tegelema kaabellevivõrkude ehitamisega seotud küsimustega.

STV palus oma 01.03.2001.a avalduses Konkurentsiametil uurida Starmani venepaketi hinnakujundust, mille hinnaks Lasnamäe linnaosas on 9 krooni. STV arvates on tegemist teiste pakettide arvelt venepaketi tasu kompenseerimisega, autoritasude mittemaksmisega või maksupettusega.

Lasnamäe piirkonnas oli Starmani turuosa 2000.a […]% ning seisuga 01.03.2001.a […]%. STV turuosa oli 2000.a […]% ja seisuga 01.03.2001.a […]%. Kolmanda Lasnamäe linnaosas tegutseva ettevõtja – Telset turuosad olid 2000.a ja 2001.a 01.märtsi seisuga vastavalt […]% ja […]%.

Seega omab suurimat turuosa Lasnamäe piirkonna kaabelleviteenuse kaubaturul STV. Nii STV kui Starman on 2001.a kasvatanud oma turuosi vastaval kaubaturul AS Telset turuosa arvelt. STV turuosa oli 2000.aastal võrreldes konkurentide (Telset ja Starman) tunduvalt suurem. STV turuosa 2000.aasta. oli […]% suurem kui suurimal konkurendil Starmanil.

Starman omab Lasnamäe piirkonna kaabelleviteenuse kaubaturul alla 40% kaubaturust, Starmani turuosa on tunduvalt väiksem võrreldes suurima konkurendi STV-ga, samuti ei ole Starman oma majanduslikult positsioonilt (realiseerimise netokäibelt, kaubaturul tegutsemise tingimustelt) võrreldes STV-ga soodsamas olukorras, mis annaks võimaluse tegutseda sõltumatult konkurentidest. Eelnevast tuleneb, et Starman ei oma Lasnamäe piirkonna kaabelleviteenuse kaubaturul kaubaturgu valitsevat seisundit.

Kuna Starman ei oma Lasnamäe piirkonna kaabelleviteenuse kaubaturul kaubaturgu valitsevat seisundit, ei andnud Konkurentsiamet hinnangut tema tegevuse vastavusele KonkS §-le 14.

KonkS § 34 lg 1 järgi teostab Konkurentsiamet järelevalvet konkurentsiseaduse täitmise üle.

Konkurentsiametil ei ole pädevust teostada järelevalvet maksundusalase seadusandluse täitmise üle. Seega ei kuulu Konkurentsiameti kompetentsi otsustada, kas STV 01.03.2001.a avalduses viidatud Starmani venepaketi hinnakujunduse puhul järgitakse maksundusalase seadusandluse nõudeid.

Enne 21.07.2001.a kehtinud KLS § 28 lg 4 kohaselt oli kaabellevi operaator kohustatud programmide edastamisel või taasedastamisel järgima autoriõiguse kaitsega seonduvaid nõudeid. Oma tegevusega neid õigusi rikkunud operaatoritel võis KLS § 22 lg 1 p 5 kohaselt tunnistada tegevusloa kehtetuks. Vastavalt KLS § 32 lg 1 teostas järelevalvet KLS täitmise üle Sideamet. Seega ei kuulunud KLS § 28 lg 4 tulenevate nõuete järgimise üle järelevalve teostamine mitte Konkurentsiameti, vaid Sideameti pädevusse. 21.07.2001.a jõustunud uus KLS autoriõiguse kaitset puudutavaid küsimusi ei kajasta, mistõttu kaabellevi valdkonnas on nimetatud küsimused reguleeritud autoriõiguse seadusega (RTI 2000, 16, 109).

Autoriõiguse seaduse § 80 lg 1 kohaselt toob nimetatud seaduses ja muudes õigusaktides sätestatud autoriõiguse nõuete rikkumine kaasa tsiviil-, kriminaal- või haldusvastutuse. Autoriõiguse seaduse § 84 lg 1 kohaselt on juriidilise isiku haldusõiguserikkumise korral protokolli koostamise õigus Kultuuriministeeriumi levitalituse ametiisikul ja politseiametnikul ning vaidluste lahendamine kollektiivse esinduse organisatsiooni ja kasutaja vahel on § 87 kohaselt autoriõiguse komisjoni või muu sõltumatu vahendaja pädevuses. Konkurentsiameti pädevusse ei kuulu järelevalve teostamine autoriõiguse seaduse üle.

Arvestades eeltoodut ja juhindudes konkurentsiseaduse § 40 lg 3 p 1

otsustan:

Lõpetada juhtumi nr 05/01 menetlus seoses õiguserikkumise mittetuvastamisega.

Otsuse peale võib esitada kaebuse Tallinna Halduskohtusse 30 päeva jooksul otsuse kättesaamisele järgnevast päevast.

Peeter Tammistu

Tagasi