Konkurentsiamet on 13.10.2003 saanud koondumise teate, mille kohaselt Sysopen Oyj on teinud avaliku ostupakkumise Novo Group Oyj aktsionäridele omandamaks valitseva mõju Novo Group Oyj üle. Vastavalt konkurentsiseaduse § 27 lg 10 on asjast huvitatud isikutel õigus seitsme kalendripäeva jooksul esitada oma arvamus ja vastuväited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil Lõkke 4, 15184 Tallinn või tel 611 3946 või 611 3942 või e-posti aadressil compet@konkurentsiamet.ee.

Tagasi