Konkurentsiamet on 09.03.2005 saanud koondumise teate, mille kohaselt Soomes registreeritud äriühing Finland Post Corporation omandab valitseva mõju Eestis registreeritud äriühingu John Nurminen Eesti AS üle. Vastavalt konkurentsiseaduse § 27 lg 10 on asjast huvitatud isikutel õigus seitsme kalendripäeva jooksul esitada oma arvamus ja vastuväited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil Lõkke 4, 15184 Tallinn või tel 680 3946 või 680 3947 või e-posti aadressil compet@konkurentsiamet.ee.

Tagasi