Kütuseturu analüüs

Konkurentsiamet alustas 2022. aasta hilissügisel laiapõhjalist mootorikütuste jae- ja hulgituru konkurentsiolukorra kaardistust.

Eesmärk

Uuringu eesmärk on paremini mõista nende turgude toimimist, sealhulgas selgitada võimalikke konkurentsitõrkeid ja vajadusel pakkuda konkurentsi soodustavaid meetmeid. Tegemist on majandusanalüüsiga, mis ei ole otseselt suunatud võimalike õigusrikkumiste tuvastamisele.

Uuringu läbiviimiseks saadeti üheksale suuremale jae- ja hulgimüüjale mahukad küsimustikud. Küsimustik on jaotatud teemade kaupa kuueks peatükiks. 

  • Esimene peatükk keskendub kütuse jaemüügile Eestis, milles eraldi soovime teavet nii kütuse kui ka muude teenuste müügitulu ja kasumlikkuse kohta ning kütuseliikide müügimahtude kohta. 
  • Teine peatükk keskendub kütuse jaemüügi soodustustele nii era- kui ka ärikliendile ja jaemüügi hinnamuutustele. Soovime teavet püsikliendiprogrammidest ja samuti kütusemahtudest, mis on müüdud mõne püsikliendisoodustusega. Soovime teavet kõikide hinnamuutuste kohta, mis on tehtud viimaste aastate jooksul.
  • Kolmas peatükk keskendub kütuse hulgimüügile Eestis, milles soovime teavet kütuse hulgimüügi müügitulu ja müügimahtude kohta.
  • Neljas peatükk keskendub biolisandile, soovime teada, kuidas seadusega kütuseettevõtjatele sätestatud nõudeid täidetakse ja kuidas need mõjutavad kütusehinda tarbijatele. 
  • Viiendas peatükis soovib Konkurentsiamet teavet selle kohta, kuidas hoitakse kütusevarusid, kui suurtes kogustes kütuseettevõtted kütust varuvad ja kuidas varumine kütusehinda mõjutab. 
  • Kuuendas peatükis soovime teavet, kuidas toimub kütuse sisseostmine. Täpsemalt, millised on tarneallikad ja kuidas jõutakse hinnakokkulepeteni.

Lisaks otseselt küsitletud ettevõtjatele on võimalik uuringusse panustada kõigil kütuseturu osalistel.

Juuli 2023 seisuga on Konkurentsiametini jõudnud informatsioon üheksalt Eesti kütuse ettevõtjalt ja käesoleval ajal toimub esitatud andmete analüüs.

Kontakt

Juhul kui teil on küsimusi või ettepanekuid, siis palume võtta ühendust

[email protected]

Analüüsi tähtaeg

Konkurentsiamet avaldab analüüsi lõpparuande 12–18 kuu jooksul.

Viimati uuendatud: 19.09.2023