EST | ENG  

Konkurentsiamet

ERGP Foorum 18. septembril 2019 Brüsselis

Euroopa postiregulaatorite ühenduse (ERGP) Foorum toimus 18. septembril 2019 Brüsselis. Foorumit kokkuvõttev pressiteade on kättesaadav ERGP veebilehel:

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/37307.