EST | ENG  

Konkurentsiamet

Pressiteade: Konkurentsiamet kinnitas soojuse hinna langetamise Tallinnas

Konkurentsiamet kooskõlastas 06.06.2019 AS Utilitas Tallinna võrgupiirkonna tarbijale müüdava soojuse piirhinna 47,60 eurot/MWh. Uus piirhind on 13,6% väiksem seni kehtinud piirhinnast. AS Utilitas rakendab hinda tagasiulatuvalt ka maikuu arvetele.

Hind alaneb peamiselt seetõttu, et vähenesid maagaasist toodetava soojuse hinnad ja AS Enefit Green Iru Elektrijaama jäätmetest toodetava soojuse sisseostu hinnad.

Konkurentsiamet lähtub soojuse hinna kooskõlastamisel sellest, et soojusenergia tootmiseks ja edastamiseks tehtud kulutused oleksid põhjendatud. Hinna muutumist mõjutavad suures osas energia tootmiseks kasutatavate kütuste hindade muutused. Soojuse tootja ei tohi rakendada piirhinnast kõrgemat soojuse hinda.
 

Teate edastas:
Maarja Uulits
Välis- ja avalike suhete osakonna juhataja
maarja.uulits@konkurentsiamet.ee
667 2420 | 667 2400