EST | ENG  

Konkurentsiamet

Teade: Avalik konsultatsioon Elering AS-i tarbimis- või tootmistingimuste muutmise tasu arvutamise metoodika kohta

Elering AS on esitanud Konkurentsiametile kooskõlastamiseks elektri põhivõrguga liitumistingimused ning liitumistasu ja tarbimis- või tootmistingimuste muutmise tasu arvutamise metoodika.

Käesolevaga Konkurentsiamet alustab avalikku konsultatsiooni liitumistasu ja tarbimis- või tootmistingimuste muutmise tasu arvutamise metoodika osas.

Konkurentsiamet ootab turuosaliste tagasisidet ja kommentaare kooskõlastamisele esitatud dokumentide kohta hiljemalt 28.01.2019 aadressil info at konkurentsiamet dot ee

Kooskõlastamisele esitatud dokumendid:
1. Elering AS liitumistasu ja muutmise tasu arvutamise metoodika eelnõu.pdf