EST | ENG  

Konkurentsiamet

Otsus piiriüleste kulude jaotamise investeerimistaotlusele

31.05.2018 esitasid Balti riikide põhivõrguettevõtjad (Elering, AS, AS Augstsprieguma tikls ja Litgrid AB) energiaturu regulaatoritele sünkroniseerimisega seotud piiriüleste kulude jaotamise investeerimistaotluse (Ühishuviprojekt nr 4.8.).
Leedu, Läti ja Eesti elektrisüsteemide sünkroniseerimine Kesk-Euroopa võrgustikuga (CEN) on suunatud infrastruktuuri arendamisele, et süvendada turgude integreerimist. See on kooskõlas ka poliitilise leppega, mille 28.06.2018 Euroopa Komisjon ning Balti ja Poola valitsusjuhid allkirjastasid Brüsselis.
Kogu sünkroniseerimise projekt viiakse ellu kolmes etapis. Projekti esimeses etapis tugevdatakse Baltimaade sisemisi ülekandevõrke.

06.09.2018 allkirjastasid Leedu, Läti ja Eesti riiklikud reguleerivad asutused piiriüleste kulude jaotamise lepingu (CBCA) ja nõustusid, et Baltimaade ja teiste riikide vahelist kompensatsiooni ei nõuta. Eestis tehtavad investeerimiskulud katab Eesti põhivõrguettevõtja, Lätis tehtavad kulud katab Läti põhivõrguettevõtja ja Leedus tehtavad kulud katab Leedu põhivõrguettevõtja. Projekti esimese etapi kulud on Eestis 187,7 miljonit eurot (kokku Balti riikides 432,47 miljonit eurot). Sünkroonimisprojekti plaanitakse lõpule viia 2025. aastaks.
Kuna sünkroniseerimisprojekti rakendamine avaldab mõju edastamistariifile, siis Balti riigid loodavad, et põhivõrguettevõtjatel õnnestub esitada rahastamistaotlus CEF-le ning suurem osa projektiga seonduvatest kuludest kaetakse ühisrahatusse kaudu. Taotlust on võimalik teha kuni 11.10.2018.
Konkurentsiameti tehtud otsus piiriüleste kulude jaotamise investeerimistaotlusele on leitav siit.