EST | ENG  

Konkurentsiamet

Teade: Avalik konsultatsioon Elering ASi elektrienergia bilansilepingu ja reguleerimislepingu tüüptingimustes

Elering AS on esitanud Konkurentsiametile kooskõlastamiseks:

Elektrienergia bilansilepingu tüüptingimuste muudatused tulenevad Komisjoni 23.11.2017 määrusest (EL) 2017/2195, millega kehtestatakse elektrisüsteemi tasakaalustamise eeskiri (Tasakaalustamise eeskiri). Elektrienergia reguleerimislepingu tüüptingimused põhinevad Tasakaalustamise eeskirja nõuetel.

Konkurentsiamet ootab turuosaliste tagasisidet ja kommentaare Elering AS-i poolt kooskõlastamiseks esitatud elektrienergia bilansilepingu ja reguleerimislepingu tüüptingimustele hiljemalt 26.07.2018 aadressil info at konkurentsiamet dot ee.