EST | ENG  

Konkurentsiamet

Teade: Konkurentsiamet kooskõlastas Balti süsteemihaldurite piirkonnaülese võimsuse jaotamise ja muude toimingute ettepaneku

Konkurentsiamet kooskõlastas 27.04.2018 otsusega nr 7-10/2018-014 Balti süsteemihaldurite piirkonnaülese võimsuse jaotamise ja muude toimingute ettepaneku.

Link dokumendile: MNA proposal

Alus: Euroopa Komisjoni määrus (EL) 2015/1222, millega kehtestatakse võimsuse jaotamise ja ülekoormuse juhtimise suunised artikkel 9 lõige 8 punkt d, mille kohaselt, asjaomaste liikmesriikide iga reguleeriva asutuse või muu pädeva asutuse eraldi heakskiidu peab saama vastavalt asjaoludele piirkonnaülese võimsuse jaotamise ja muude toimingute ettepanek kooskõlas artiklitega 45 ja 57.