EST | ENG  

Konkurentsiamet

Teade: Konkurentsiamet kooskõlastas Balti võimsusarvutuse ala süsteemihaldurite varuprotseduurid

Konkurentsiamet kooskõlastas 29.03.2018 otsusega nr 7-10/2018-010 Balti võimsusarvutuse ala süsteemihaldurite varuprotseduurid.

Link dokumendile: All Baltic CCR TSOs’ amended proposal for the fallback procedures

Alus: Euroopa Komisjoni määrus (EL) 2015/1222, millega kehtestatakse võimsuse jaotamise ja ülekoormuse juhtimise suunised (edaspidi CACM) artikkel 9 lõige 7 punkt e ja artikkel 44

.