EST | ENG  

Konkurentsiamet

Teade: Amet andis OÜ Alexela Tanklad ja Euro Oil Aktsiaseltsi koondumisele loa koos kohustustega, mis aitavad vältida konkurentsi kahjustumist

Konkurentsiamet andis 19.02.2018 loa OÜ Alexela Tanklad ja Euro Oil Aktsiaseltsi koondumisele. Konkurentsiameti otsuse kohaselt võib OÜ Alexela Tanklad omandada 22 Euro Oili tanklat tingimusega, et koondumise osalised täidavad endale võetud kohustuse võõrandada kaks Euro Oili tanklat. Võõrandatavad Euro Oili tanklad asuvad Karksi-Nuias ja Ellamaal. Nende kahe tankla võõrandamise eelselt kohustub Alexela saama Konkurentsiametilt nõusoleku ostja sobivuse kohta. Ostja peab olema Alexelast sõltumatu, omama vabasse ringlusesse lubatud kütuse müügiluba ning rahalisi vahendeid, kompetentsi ning huvi ja suutlikkust tanklaid opereerida.

Koondumise tulemusel suureneb Alexela tanklaketti kuuluvate tanklate arv Eestis 100 tanklani.